આજ્ઞાપાલકતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આજ્ઞાપાલકતા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    આજ્ઞાપાલકપણું.