આજ્ઞા આપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આજ્ઞા આપવી

  • 1

    ફરમાવવું.

  • 2

    રજા કે પરવાનગી આપવી.