આઝાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આઝાદી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સ્વતંત્રતા.