આટાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આટાર

સ્ત્રીલિંગ

કચ્છી
  • 1

    કચ્છી રેતી.