આંટ છોડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંટ છોડવી

  • 1

    કીનો કે મમત દૂર કરવાં.