આંટ બેસવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંટ બેસવી

  • 1

    હથોટી આવવી.

  • 2

    આબરૂ જામવી.