આઠે અંગે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આઠે અંગે

  • 1

    પૂરેપૂરું; સાંગોપાંગ.