આઠે પહોર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આઠે પહોર

  • 1

    આખો દિવસ; રાત દિવસ.