આડુંટેડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આડુંટેડું

વિશેષણ

  • 1

    આડુંઅવળું; વાકુંચૂકું; ઊલટું સૂલટું.

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    આડુંઅવળું; વાકુંચૂકું; ઊલટું સૂલટું.