ગુજરાતી

માં આડપાસુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આડપાસું1આડપાસે2

આડપાસું1

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    એક બાજુએ.

ગુજરાતી

માં આડપાસુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આડપાસું1આડપાસે2

આડપાસે2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    એક બાજુએ.