આડપાસું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આડપાસું

અવ્યય

  • 1

    એક બાજુએ.

આડપાસે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આડપાસે

અવ્યય

  • 1

    એક બાજુએ.