આડી વાટની ધૂળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આડી વાટની ધૂળ

  • 1

    ફાંફાં; વ્યર્થતા.