આડો હાથ દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આડો હાથ દેવો

  • 1

    રોકવું; અટકાવવું.

આડો હાથ દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આડો હાથ દેવો

  • 1

    ખાળવું; અટકાવવું.