આડો હાથ મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આડો હાથ મારવો

  • 1

    અપ્રમાણિકતા કરીને મેળવવું.

  • 2

    લાંચ ખાવી.