આડું થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આડું થવું

  • 1

    આડું પડવું; સૂવું.

  • 2

    વાંકું કે વિરુદ્ધ કે હઠીલું થવું.