આડું લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આડું લેવું

  • 1

    ખૂબ ધમકાવવું; વઢવું.

  • 2

    લાંચ ખાવી.