આઢ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આઢ

પુંલિંગ

  • 1

    ઢગલો.

  • 2

    પૂંજી.

  • 3

    રસોઈ માટે કરેલો છાણાના કકડાનો ઢગલો.