આણાસુખડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આણાસુખડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    આણા વખતે અપાતી મીઠાઈ વગેરેની ભેટ.