આત્મજા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મજા

વિશેષણ

  • 1

    પોતામાંથી-પોતાનાથી ઉત્પન્ન થયેલી (પુત્રી).

આત્મજા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મજા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પોતામાંથી-પોતાનાથી ઉત્પન્ન થયેલી (પુત્રી).

  • 2

    બુદ્ધિ.