આત્મતત્ત્વવિદ્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મતત્ત્વવિદ્યા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    આત્માના સત્ય સ્વરૂપની વિદ્યા; અધ્યાત્મશાસ્ત્ર.