આતમતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આતમતા

સ્ત્રીલિંગ

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો આત્મતા.