આત્મપ્રબોધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મપ્રબોધ

પુંલિંગ

  • 1

    આત્મજ્ઞાન.

  • 2

    આત્મભાન.