આત્મપરીક્ષા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મપરીક્ષા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પોતાની જાતની પરીક્ષા.