આત્મપોષક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મપોષક

વિશેષણ

  • 1

    આત્માને પુષ્ટ કરે-ઉન્નત કરે એવું.