આત્મવેગી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મવેગી

વિશેષણ

  • 1

    આત્માના જેવા વેગવાળું.

  • 2

    પોતાની મેળે હાલતું ચાલતું.