આત્મવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મવાદ

પુંલિંગ

  • 1

    આત્મા છે એવો વાદ.