આત્મવિદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મવિદ

પુંલિંગ

  • 1

    આત્માને જાણનાર; બ્રહ્મજ્ઞ.