આત્મવિલીન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મવિલીન

વિશેષણ

  • 1

    પોતામાં મગ્ન થયેલું; પોતા સિવાયના ભાન વિનાનું.