આત્મશ્રદ્ધા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મશ્રદ્ધા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    આત્માની-પોતાની શક્તિ ઉપરનો વિશ્વાસ.