આત્મસંસ્થ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મસંસ્થ

વિશેષણ

  • 1

    આત્મનિષ્ઠ; આત્મામાં સ્થિર.