આત્મસાક્ષાત્કાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મસાક્ષાત્કાર

પુંલિંગ

  • 1

    આત્માનો સાક્ષાત્કાર-જ્ઞાન થવું તે.