આત્માર્થી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્માર્થી

વિશેષણ

  • 1

    આત્મકલ્યાણ ઇચ્છનાર.