આત્માશ્રય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્માશ્રય

પુંલિંગ

ન્યાયશાસ્ત્ર​
  • 1

    ન્યાયશાસ્ત્ર​
    એક ન્યાયદોષ; સાધ્યને પક્ષથી જ સિદ્ધ કરવું તે.