આત્મોત્કર્ષ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મોત્કર્ષ

પુંલિંગ

  • 1

    આત્માની-પોતાની ઉન્નતિ.