આંતરજીવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંતરજીવી

વિશેષણ

વનસ્પતિવિજ્ઞાન​
  • 1

    વનસ્પતિવિજ્ઞાન​
    છોડની અંદર રહી તેમાંથી પોષણ મેળવી જીવતું; 'એન્ડોફાઇટિક'.