આંતરડાં રંગવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંતરડાં રંગવા

  • 1

    ખૂબ મારવું; સતાવવું; દુઃખ દેવું.