આત્મજેતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મજેતા

વિશેષણ

  • 1

    આત્મા પર-પોતા ઉપર વિજય મેળવનારું.