આંધળાની લાકડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંધળાની લાકડી

  • 1

    આધાર કે આશ્રય જેવું તે.