આંધળિયો પોટ્ટો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંધળિયો પોટ્ટો

પુંલિંગ

  • 1

    આંધળો પાટો.