આંધળી ચાકોટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંધળી ચાકોટ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    બે મુખવાળો એક સાપ.