આધારબિંદુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આધારબિંદુ

નપુંસક લિંગ

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    જે બિંદુને આધારે વસ્તુ ટકે તે; 'પૉઈન્ટ ઑફ 'સસ્પેન્શન'.