આનાવારી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આનાવારી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કેટલી આની પાક પાક્યો તેનો અડસટ્ટો કાઢવો તે; ઉત્પન્નનો અડસટ્ટો.