આપવાંધો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આપવાંધો

પુંલિંગ

  • 1

    પોતે જ વાંધો લાવે એવું વદતોવ્યાઘાતી હોય તે; 'એસ્ટોપલ'.