આપાતકોણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આપાતકોણ

પુંલિંગ

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    આપાતકિરણ તેની સપાટી પર પડતાં ખૂણો કરે તે.