આપે કરીને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આપે કરીને

  • 1

    જાતે; પોતપોતાની મેળે.