આબરૂ ઉપર વાત આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આબરૂ ઉપર વાત આવવી

  • 1

    આબરૂ જવા વારો આવવો; બેઆબરૂ થવા પ્રસંગ આવવો.