આંબોઈ બેસાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંબોઈ બેસાડવી

  • 1

    આંબોઈની જગાએ ચોળી કરીને તેને ઠેકાણે લાવવી.