આમણ છટકાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આમણ છટકાવવી

સુરતી
  • 1

    સુરતી દમ કાઢવો; ખૂબ રગડવું.