આમતેમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આમતેમ

  • 1

    અવ્યવસ્થિત રીતે; ગમે તેમ.

  • 2

    અહીંતહીં.