આમતેમથી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આમતેમથી

  • 1

    ગમે તે રીતે.

  • 2

    ગમે ત્યાંથી; અહીંથી તહીંથી.