આમને આમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આમને આમ

  • 1

    હોય તેમનું તેમ; જેમનું તેમ.